Datganiad i'r Wasg - Cynhadledd Gwobrau Un Llais Cymru

Swydd wag - Swyddog Cefnogi Prosiect Argyfwng Costau Byw - Dyddiad cau canol nos 19/04   Disgrifiad Swydd    Ffurflen Gais

Gall diffibrilwyr yn eich cymuned achub bywydau. Gall y derbyniwr galwadau 999 Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ond dweud wrthych ble mae’r diffibrilwyr, mewn argyfwng, os ydynt wedi eu cofrestru ar 'The Circuit ' - y Rhwydwaith Diffibrilwyr Cenedlaethol.

A yw holl diffibrilwyr eich cynghor wedi eu cofrestru ar The Circuit? Gweler y daflen atodedig ar pam a sut i gofrestru'ch diffibrilwyr.


Un Llais Cymru a Chyfeillion y Ddaear Cymru yn lansio canllaw gweithredu newid hinsawdd cymunedol newydd i Gynghorau lleol
Mynd i’r Afael ag Anhrefn Hinsawdd


Y Pecyn Cymorth Cyllid a Llywodraethu ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref
Cyflwyniad     Cwestiynau Cyffredin

Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021: Canllawiau Statudol ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref

Michelle Morris - Public Services Ombudsman for Wales - with Welsh voiceover - YouTube
Gweminar Swyddfa Archwilio Cymru ar Reolaeth a Llywodraethiant Ariannol

Bod yn Gynghorydd yn 2022

Gyda'n Gilydd Gallwyn Wneud Cymaint - Llythur Agored gan Un Llais Cymru, NALC a SLCC 

 

Adroddiad Gwobrau Arfer Arloesol Cenedlaethol 2020 - Cynghorau Cymuned a Thref Buddugol, Tra Chymeradwy a Chymeradwy


Coronafeirws (COVID-19): Gwybodaeth i gynghorau

Mae modd i gynghorau dderbyn gwybodaeth ddefnyddiol am y coronafeirws newydd COVID-19 ar y wefan hon. Mae’r wybodaeth yn cynnwys dolenni i gyngor cenedlaethol, atebion i gwestiynau a ofynnir yn aml a deunyddiau ymgyrchoedd Iechyd Cyhoeddus Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Lloegr.

Mae ymgyrch gwybodaeth i'r cyhoedd wedi’i lansio ar draws y DU i ddarparu cyngor i’r cyhoedd ar sut i arafu lledaeniad coronafeirws a lleihau ei effaith ar wasanaethau'r GIG. Gallwch ddarllen mwy yma

Mae’r cyngor a’r canllawiau ar y gwefannau canlynol yn cael eu diweddaru’n gyson. wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru: Darllenwch mwy yma

Dolenni defnyddiol

Gwirfoddoli

Llywodraeth Cymru

Cymdeithas Llwodraeth Leol Cymru


Adolygiad o’r Sector Cynghorau a Cymuned a Thref yng Nghymru
Ymateb Un Llais Cymru i’r Panel Adolygu Annibynnol - Mawrth 2018    


Representation Button Hyfforddiant Ar-lein Sylfaenol Button Information Support Button

Training

Consultancy Button Sustainable Services Button

 OVW button cyffleoedd