Adolygiad o’r Sector Cynghorau a Cymuned a Thref yng Nghymru
Ymateb i’r Panel Adolygu Annibynnol - Mawrth 2018  

 

Comisiynydd y Gymraeg - Adroddiad blynyddol a chyfrifon ar gyfer y flwyddyn ariannol ddiwethaf,

2016-17.
(Fideo) - Y Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau

Canllaw Cynghorwyr i rol Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Gweminar Swyddfa Archwilio Cymru ar Reolaeth a Llywodraethiant Ariannol, 27 Chwefror 2017.
Mae fideo’r gweminar ar gael i’w gwylio ar Youtube (gwasgwch yma i’w gwylio)


 


Representation Button Policy Button Information Support Button

Training

Consultancy Button Sustainable Services Button

 OVW button cyffleoedd