Dyma gopi caled o’r Arolwg Cynghorau Cymuned a Thref. Efallai y byddwch am fynd â'r arolwg hwn i'ch cyfarfod cyngor er mwyn trafod a gwirio'ch ymatebion

Dewch yn Gynghorydd Lleol yn 2017
 Llyfryn ar gyfer unrhyw un sydd eisiau gwybod mwy am gynghorau cymuned a thref

(Fideo) - Y Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau
Canllaw Cynghorwyr i rol Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Gweminar Swyddfa Archwilio Cymru ar Reolaeth a Llywodraethiant Ariannol, 27 Chwefror 2017.
Mae fideo’r gweminar ar gael i’w gwylio
ar Youtube (gwasgwch yma i’w gwylio)Representation Button Policy Button Information Support Button

Training

Consultancy Button Sustainable Services Button

 OVW button cyffleoedd

SWCC Member Stamp