Proffiliau Staff Dyma’r tîm
Lyn CadwalladerLyn Cadwallader
Prif Weithredwr
Bywgraffiad Lyn
Paul EganPaul Egan
Dirprwy Brif
Weithredwr a
Rheolwr Adnoddau
Bywgraffiad Paul
Tracy Gilmartin-WardTracy Gilmartin-Ward
Rheolydd Swyddfa
 

Mel ab Owain
Swyddog Datblygu Canolbarth a Gogledd Cymru
Bywgraffiad Mel


 


Alun Harries
Swyddog Datblygu Canolbarth Cymru

 Bywgraffiad Alun

Shan BowdenShan Bowden
Swyddog Datbygu De Cymru

Bywgraffiad Shan

 Wendi Patience

Carol Timson
Cynhorthwyydd Gweinyddol

Emyr John
Swyddog Prosiect Cynghorau Cymuned a Thref Sir Benfro

Bywgraffiad Emyr