Rhestri Gwirio

Mae cynghorau cymuned a thref yn chwarae rhan gynyddol yn y gwaith o drafod trosglwyddo asedau a/neu wasanaethau o'r prif awdurdodau. Yn aml, mae'r rhestrau gwirio yn ffordd dda o sicrhau bod pob agwedd allweddol o'r trosglwyddo, a'r gwaith parhaus o gynnal a chadw y gwasanaeth neu'r ased sydd wedi'i gaffael, wedi'u hystyried cyn dod i benderfyniad terfynol am y trosglwyddiad.

Rhestrau Gwirio Defnyddiol Eraill