Jeff Berriman CMIOSH Cert. Ed. Dip. I.I.M. Dip. R.S.A

Mae Jeff yn Ymgynghorydd / Hyfforddwr Iechyd a Diogelwch profiadol iawn sy’n gweithio gyda nifer fawr ac amrywiol o gleientiaid Sector Cyhoeddus & Phreifat. Enillodd Jeff ei brofiad o gynnal ei Ymgynghoriaeth Iechyd a Diogelwch ei hun am sawl blwyddyn, yn ogystal ag o weithio yn y Sector Cyhoeddus.

Trefnodd a darparodd gyrsiau hyfforddiant iechyd a diogelwch i gleientiaid ledled gwledydd Prydain, a chaiff ei wybodaeth, ei frwdfrydedd a’i synnwyr doniolwch byw eu hamlygu’n gadarnhaol iawn yn yr adborth a ddarperir gan gleientiaid.

Cyrff Proffesiynol

CMIOSH – Ymarferydd Diogelwch ac Iechyd Siartredig, Sefydliad Diogelwch ac Iechyd Galwedigaethol
OSHCR – Cofrestr Ymgynghorwyr Diogelwch ac Iechyd Galwedigaethol – Ymgynghorydd Cofrestredig
Aelod o’r Pwyllgor Gwaith (& Chyn Gadeirydd) – Grŵp Diogelwch Adeiladu De Cymru
Trysorydd – Grŵp Diogelwch Galwedigaethol Caerdydd & De Ddwyrain Cymru