Ian Gardner

Cafodd Ian yrfa nodedig yn Rheolwr Tai i awdurdod lleol, Pennaeth Tai, Rheolwr Cyffredinol cwmni, Rheolwr Cymdogaeth, Ymgynghorydd Cynnal a Chadw Cymdeithas Dai a Chyfarwyddwr Rheoli Asedau ac mae ar hyn o bryd yn Rheolwr Gyfarwyddwr Cwmni Ymgynghori. Mae ganddo brofiad helaeth yn y sectorau cyhoeddus, preifat ac nid er mwyn elw ac mae ganddo hanes llwyddiannus o gyflawni gwaith rheoli newid, gwella perfformiad a lleihau costau mewn amgylcheddau heriol. Mae hefyd yn gynghorydd cymuned.