Canllaw’r Cynghorydd Da

Cyflwyniad i fod yn gynghorydd cymuned neu’n gynghorydd tref yw’r canllaw hwn. Ni fwriedir iddo fod yn ganllaw cyfreithiol swyddogol ac ni ddylid dibynnu arno na’i ddefnyddio yn lle cyngor cyfreithiol