William Mann

Cafodd William yrfa hirfaith yn HMRC yn arbenigo ar ddeddfwriaeth a pholisi TAW Awdurdodau Lleol ac fel ymgynghorydd llawrydd mae’n cynnig dull cynhwysol o helpu osgoi camgymeriadau a pheryglon cosbau.

Am rai blynyddoedd roedd William hefyd yn gynghorydd cymuned ac mae’n deall y materion a’r problemau y mae awdurdodau lleol yn eu hwynebu pan mae cyllidebau’n cael eu paratoi’n anghywir, yn arwain at gostau na ragwelwyd mohonynt.

Nid yw HMRC mwyach yn cynnal y gwiriadau archwilio rheolaidd oedd ar un adeg yn cynnig peth tawelwch meddwl fod y rheoliadau TAW yn cael eu gweithredu’n gywir, ac o’r herwydd nid yw awdurdodau yn aml yn ymwybodol fod camgymeriadau’n cael eu gwneud.

Gall cael y TAW yn anghywir olygu fod costau’n codi hyd at 20% a gall arwain at gosb ychwanegol ar y gwerth TAW os nad yw’r camgymeriad yn cael ei ddatgan! Mae’r rhain yn faterion all beryglu prosiectau presennol ac i’r dyfodol os nad yw’r goblygiadau TAW yn cael eu deall yn iawn.

Mae William yn credu mewn dynesiad rhagweithiol fydd yn adnabod meysydd TAW problematig cyn iddynt ddigwydd ac yn delio â chamgymeriadau’r gorffennol mewn ffordd all yn aml osgoi gosod cosbau.