Liz Court

Hyfforddodd Liz yn wreiddiol yn athrawes a gweithiodd mewn ysgolion uwchradd a chanol mewn sawl rhan o wledydd Prydain. Ar ddiwedd yr wythdegau, symudodd Liz i’r trydydd sector gan weithio mewn nifer o swyddi datblygu cymunedol gwahanol ledled Cymru. Mae gyrfa Liz wedi cynnwys gwaith llawr gwlad a datblygu ynghyd â rolau uwch reoli yn gweithio i Gorfforaeth Ddatblygu Bae Caerdydd a’r Sefydliad Datblygu Cymunedol (UK). Yn fwy diweddar gweithiodd Liz i Community Development Cymru, yn gyfrifol am ddatblygu polisi a’r gweithlu. Mae Liz hefyd yn arwain ar hyrwyddo’r CDNOS (Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar Ddatblygu Cymunedol), fframwaith y DG ar gyfer gwella gwaith datblygu cymunedol. Mae Liz yn hwylusydd a hyfforddydd profiadol, ac mae’n darparu hyfforddiant ymgysylltu cymunedol ar gyfer Un Llais Cymru.