Cerys Thomas

Mae gan Cerys Thomas dros ddeng mlynedd ar hugain o brofiad yn y sector gwirfoddol a chymunedol yng Nghymru, gan gynnwys tair blynedd yn arwain mudiad Datblygu Cymunedol mwyaf Cymru, Community Development Cymru, lle yr arweiniodd ar ddatblygu’r Fframwaith Strategol Cenedlaethol ar gyfer Datblygu Cymunedol yng Nghymru ar gyfer Llywodraeth Cymru. Treuliodd bum mlynedd hefyd yn Rheolydd Gweithrediadau, Cymru ar gyfer y Gronfa Loteri Gymunedol, sef y Gronfa Loteri Fawr erbyn hyn, a gweithiodd yn swyddog datblygu ar gyfer Un Llais Cymru, cyn gadael i ymuno â Resources for Change (R4C), ymgynghoriaeth sy’n eiddo i’r gweithwyr yn 2013.

Mae gan Cerys, sy’n siarad Cymraeg yn rhugl, brofiad helaeth o ddatblygu cynlluniau cymunedol ac yn ddiweddar (2015) gweithiodd gyda phedair cymuned ym Mhowys i ddatblygu eu cynllun. Mae ganddi hefyd brofiad ym maes trosglwyddo asedau, gan iddi weithio’n uniongyrchol ar drosglwyddo adeiladau cymunedol ac yn ddiweddar bu’n cefnogi cyngor oedd yn gobeithio cyflawni’r trosglwyddiad tir mwyaf yng Nghymru, a chynhaliwyd digwyddiad i ddod â budd-ddeiliaid at ei gilydd i ddatblygu strwythurau addas. Mae’n hwylusydd profiadol, ac mae’n gweithio’n rheolaidd ar werthuso prosiectau a dderbyniodd gyllid allanol.