Ffurflen Gofrestru

Er mwyn i'ch Cyngor fod yn aelod, neu er mwyn adnewyddu eich aelodaeth, llenwch y ffuflen isod a'i hanfon atom gyda siec am y swm a ddangosir yn y bocs ffi aelodaeth. Argraffwch gopїau o'r ffurflen i'w hanfon gyda'r siec, ac ar gyfer eich cofnodion hefyd.

Bydd Manylion am sut i logio mewn i Adran Aelodau'r wefan yn caell eu hanfon atoch cyn gynted ag bydd eich taliad wedi'n cyrraedd.

Manylion Cyngor Cymuned/Tref

Enw'r Cyngor:  
Teipiwch enw eich cyngor yn araf (heb gynnwys 'cyngor tref/cynmuned') yna dewiswch o'r rhestr ar y ddewislen gwympo fydd yn ymddangos.

Manylion Clerc

Enw Clerc:  

Cyfeiriad Cyswllt: 
Rhowch eich cyferiad cyswllt

Côd Post: 

Ffôn 

E-bost: 
Rhowch gyfeiriad e-bost. Mae hyn yn angenrheidiol rhag ofn i'r cyfrinair gael ei golli. Rydym yn parchu eich preifatrwydd, ac ni fyddwn yn rhannu eich cyfeiriad i unrhyw drydydd parti na'i amlygu yn unrhyw le.

Gwefan:

Dewis Iaith
Dewisiwch eich dewis iaith ar gyfer derbyn gohebiaeth:Argraffwch y ffurflen hon a'i gyrru ynghyd â siec yn daladwy i Un Llais Cymru at:

Un Llais Cymru, 24 Stryd y Coleg, Rhydaman, SA18 3AF