Digwyddiadau

Gwobrau Cenedlaethol Arfer Arloesol

Agenda
Taflen Gwobrau
Ffurflen Gofrestru


Canllaw Enwebu
Ffurflen Enwebu

Cynhadledd a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol Un Llais Cymru  - Dydd Sadwrn 30 o Fedi 2017
Agenda Cynhadledd
Agenda Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
Furflen Gofrestru

 
Digwyddiadau Blaenorol

Cynhadledd Cynghorau Mwy a Gwobrau Arfer Arloesol
Dydd Mercher 5ed o Orffennaf 2017

Adroddiad Cynhaldedd - Darllenwch am uchafbwyntiau'r gynhadledd a'r gwobrau.


Agenda

Cyflwyniadau
Araith Richard Baker
Richard Baker Llywodraeth Cymru - Gwneud Gwell Defnydd o Asedau Cyhoeddus
Jen Heal Comisiwn Dylunio Cymru - Llywio fy Nhref, Cymunedau a Chynlluniau Lle
Cyngor Tref y Barri - Ennill Gwobr Baner Werdd ar Gyfer Mynwent y Dref
Cyngor Cymuned Cwmbran - Dylunio Eich Adroddiad Blynyddol
Cyngor Tref y Drenewydd a Llanllwchaiarn - Y Gymuned yn darparu gwasnaethau - Beth a ddysgwyd hyd yn hyn
Deryck Evans Swyddfa Archwilio Cymru - Canfyddiadau Archwiliad a Datblygiadau'r Dyfodol
Cyngor Tref y Wyddgrug - Ymdrin a Bio Amrywiaeth

Cynhadledd a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol Un Llais Cymru
Dydd Sadwrn 1af Hydref 2016
Agenda
Stephen Mulholland a Julie May, Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

Cynhadledd Genedlaethol Un Llais Cymru 1af Hydref 2016 - Adroddiad Bwletin

Digwyddiad ar y Cyd gan Un Llais Cymru/SLCC
22 Mehefin 2016
Liberty Stadium Abertawe

Cynhadledd Cynghorau Mwy Un Llais Cymru
Dydd Mercher 6ed Gorffennaf 2016
Maes Sioe Frenhinol Cymru
Agenda

Cynhadledd a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol ULlC 3ydd Hydref 2015
Agenda Cynhadledd 
Agenda Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol ULlC

Leighton Andrews AC  Deddfu ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref cryfach
Dr Jonathan Owen NALC  Y profiad o ddiwygio llywodraeth leol yn Lloegr, yr effeithiau ar waith y sector cynghorau lleol a’r gwersi y gellir eu dysgu yng Nghymru.
Keith Edwards Rôl Mudiadau Cydfuddiannol

 
Cynhadledd Cynghorau Mwy ULlC
Dydd Mercher 8fed Gorffennaf 2015 - Agenda

Cynhadledd Flynyddol 04/10/2014 - Agenda