Digwyddiadau

Cynhadledd a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol Dydd Sadwrn 29ain Medi 2018
Taflen
Ffurflen Gofrestru
Agenda Cynhadledd
Agenda Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol


Digwyddiadau Blaenorol
Cynhadledd Arfer Arloesol Dydd Mercher 4ydd Gorffennaf 2018
Agenda

Gwobrau Cenedlaethol Arfer Arloeso

 

 Agenda
Taflen Gwobrau

Canllaw Enwebu
Ffurflen Enwebu

Cynhadledd a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol Un Llais Cymru  - Dydd Sadwrn 30 o Fedi 2017
Agenda Cynhadledd
Agenda Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
Furflen Gofrestru

 
Digwyddiadau Blaenorol

Cynhadledd Cynghorau Mwy a Gwobrau Arfer Arloesol
Dydd Mercher 5ed o Orffennaf 2017

Adroddiad Cynhaldedd - Darllenwch am uchafbwyntiau'r gynhadledd a'r gwobrau.


Agenda

Cyflwyniadau
Araith Richard Baker
Richard Baker Llywodraeth Cymru - Gwneud Gwell Defnydd o Asedau Cyhoeddus
Jen Heal Comisiwn Dylunio Cymru - Llywio fy Nhref, Cymunedau a Chynlluniau Lle
Cyngor Tref y Barri - Ennill Gwobr Baner Werdd ar Gyfer Mynwent y Dref
Cyngor Cymuned Cwmbran - Dylunio Eich Adroddiad Blynyddol
Cyngor Tref y Drenewydd a Llanllwchaiarn - Y Gymuned yn darparu gwasnaethau - Beth a ddysgwyd hyd yn hyn
Deryck Evans Swyddfa Archwilio Cymru - Canfyddiadau Archwiliad a Datblygiadau'r Dyfodol
Cyngor Tref y Wyddgrug - Ymdrin a Bio Amrywiaeth

Cynhadledd a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol Un Llais Cymru
Dydd Sadwrn 1af Hydref 2016
Agenda
Stephen Mulholland a Julie May, Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

Cynhadledd Genedlaethol Un Llais Cymru 1af Hydref 2016 - Adroddiad Bwletin

Digwyddiad ar y Cyd gan Un Llais Cymru/SLCC
22 Mehefin 2016
Liberty Stadium Abertawe

Cynhadledd Cynghorau Mwy Un Llais Cymru
Dydd Mercher 6ed Gorffennaf 2016
Maes Sioe Frenhinol Cymru
Agenda

Cynhadledd a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol ULlC 3ydd Hydref 2015
Agenda Cynhadledd 
Agenda Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol ULlC

Leighton Andrews AC  Deddfu ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref cryfach
Dr Jonathan Owen NALC  Y profiad o ddiwygio llywodraeth leol yn Lloegr, yr effeithiau ar waith y sector cynghorau lleol a’r gwersi y gellir eu dysgu yng Nghymru.
Keith Edwards Rôl Mudiadau Cydfuddiannol

 
Cynhadledd Cynghorau Mwy ULlC
Dydd Mercher 8fed Gorffennaf 2015 - Agenda

Cynhadledd Flynyddol 04/10/2014 - Agenda